Οικογενειακό Δίκαιο

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Ρυθμίσεις δανείων με τις τράπεζες.
  • Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης .
  • Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης διαταγών πληρωμής έως την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως.
  • Αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία θα διατάσσει ο δικαστής την αναστολή της εκτέλεσης της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως αναστολής.
  • Προστασία από κατασχέσεις και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω