Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη
Τραπεζικό Δίκαιο
Τροχαία Ατυχήματα

Οικογενειακό Δίκαιο
Μισθώσεις
Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα
Εργατικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο