Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Σύνταξη και υποβολή μηνύσεων.
  • Σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση στα αρμόδια προανακριτικά ή ανακριτικά όργανα.
  • Παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
  • Υποβολή αιτήσεων δοσοποίησης και μετατροπής ποινής, αιτήσεων ακύρωσης διαδικασίας και αναστολής εκτελέσεως.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω