Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Ασφαλιστικά μέτρα και τακτικές αγωγές διατροφής και επιμέλειας τέκνων.
  • Αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου ή αγωγές διαζυγίου με αντιδικία, λόγω ισχυρού κλονισμού και διετούς διάστασης.
  • Αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας.
  • Αγωγές για την διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω