Οικογενειακό Δίκαιο

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου.
  • Ασφαλιστικά μέτρα και τακτικές αγωγές διατροφής και επιμέλειας τέκνων.
  • Αγωγές διαζυγίου με αντιδικία, λόγω ισχυρού κλονισμού και διετούς διάστασης.
  • Αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας.
  • Αγωγές για την διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω