Οικογενειακό Δίκαιο

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Δημοσίευση διαθηκών.
  • Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης, περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και περί μη αποποιήσεως κληρονομίας.
  • Έκδοση κληρονομητηρίου.
  • Υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας.
  • Κατάθεση αιτήσεων αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής επ'ωφελεία απογραφής.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω