Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο σύνολο σχεδόν των τομέων του δικαίου, παρέχοντας στους εντολείς μας άρτιες νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνίστανται τόσο σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησής αυτών, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.

Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με συμβολαιογράφους, μηχανικούς και φοροτεχνικούς, αλλά και με Δικηγορικά Γραφεία και Δικαστικούς Επιμελητές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τον χειρισμό πάσης φύσεως υποθέσεων και ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.


Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη
Τραπεζικό Δίκαιο
Τροχαία Ατυχήματα

Οικογενειακό Δίκαιο
Μισθώσεις
Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα
Εργατικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο