Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Αγωγές που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση λόγω μη καταβολής μισθών, υπερωριών, αποζημίωσης , άκυρης και καταχρηστικής απόλυσης
  • Παράσταση ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας και Ι.Κ.Α.
  • Εξώδικες δηλώσεις Επίσχεσης Εργασίας.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω