Οικογενειακό Δίκαιο

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

ΑΚΙΝΗΤΑ

  • Έλεγχοι τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο.
  • Έλεγχος και μελέτη συμβολαίων.
  • Διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές.
  • Εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης.
  • Αγωγές και αιτήσεις ενώπιον του δικαστηρίου για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών.
  • Υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον κτηματολογικού γραφείου.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω